Kiedy? Data: 18/09/2022 w godzinach: Całodniowe
Gdzie? Żagań
Kategoria:
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń
Kontakt do organizatora: 684558951

Zakończone


Wycieczka rowerowa: Rowerem na pograniczach powiatów :  żagańskiego i  żarskiego.

 Data i godzina : niedziela 18 .09. 2022r.  godz.10.00

Zbiórka na parkingu  przed Basenem  Arena o godz. 9.45.

 Opis i trasa wycieczki rowerowej:

Rowerowa wycieczka z przewodnikiem śladami historii regionu.  Okolica powiatu żagańskiego i żarskiego, to między innymi pomniki mówiące o dawnej przeszłości z okresu wojen światowych.

Trasa:

Żagań Arena – > Gryżyce 5,9km, tama Grajówka Olszyniec 3km Marszów 3,1km – pomnik Hermann Löns 1,8km Siodło 5,9km parking/odpoczynek Szczepanów 3,3km Konin Żagański 4km Czerna 4,7km Żaganiec 4,8km Wzdłuż poligonu w kierunku na Stalag VIIIC 7,2km Czołgówka/Droga Mazura – > Żagań Arena 5,1km

Razem ok. 50 km

Prowadzący: Przewodnikiem rowerowej wyprawy na dystansie 50 kilometrów będzie  Mirosław Walczak z Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków.

Cena: Wycieczka za darmo

Uwaga: na wycieczkę nie ma zapisów , czekamy na chętnych w dniu wycieczki.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przeczytania i przestrzegania regulaminu wycieczki.

REGULAMIN WYCIECZKI

Wycieczka rowerowa: Rowerem na pograniczach powiatów :  żagańskiego i  żarskiego.

     1) Organizatorzy:

Organizator : Żagańskie Stowarzyszenie Ratowania i Ochrony Zabytków.

Współorganizator : Arena Żagań Spółka z o.o.

      2) Data i godzina : niedziela 18 .09. 2022r.  godz.10.00

      3) Trasa wycieczki rowerowej

Zbiórka na parkingu  przed Basenem  Arena o godz. 9.45.

START :

Żagań Arena – > Gryżyce 5,9km, tama Grajówka Olszyniec 3km Marszów 3,1km – pomnik Hermann Löns 1,8km Siodło 5,9km parking/odpoczynek Szczepanów 3,3km Konin Żagański 4km Czerna 4,7km Żaganiec 4,8km Wzdłuż poligonu w kierunku na Stalag VIIIC 7,2km Czołgówka/Droga Mazura – > Żagań Arena 5,1km .Razem ok. 50 km

 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower (plus zapasowe części do szybkiej naprawy).
 2. Miejsca postoju będą wyznacznikami, krótkich informacji opowieści historycznych.
 3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 4. Grupę prowadzi kierownik/przewodnik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 5. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5.
 6. Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie, kamienie.
 7. Tempo jadących będzie zależało od kierownika wycieczki osoby jadące wolniej są na końcu.
 8. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu, każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 9. W miejscach przekraczania dróg podporządkowanych zachować szczególną ostrożność.
 10. Dla własnego bezpieczeństwa stosujemy odblaski, kamizelki odblaskowe.
 11. Zabrania się udziału w wycieczce osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnie działających, mogących mieć wpływ na koncentrację.                                                                                                            12.Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 1. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone swoim działaniem.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Uczestnicząc w wycieczce akceptuje się warunki niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne utrudnienia, w takim przypadku zostanie ogłoszona informacja o tym fakcie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 6. Każdy uczestnik wycieczki wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych i w mediach społecznościowych w celach informacji i promocji organizatorów.

 

 

Znajdź na mapie Żagań (Kochanowskiego 6 , 68-100 Żagań)