flowers
food
fruit
hat
keyword
language
line
perfume
translation
wine
flowers
food
fruit
hat
engagement
language
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
knife
oil
jewelry
pan
pen
pet
slippers
snacks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
print
school
sofa
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
baby
bag
chinese
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
science
engagement
flowers
food
fruit
hat
language
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
pen
slippers
socks
snacks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
print
school
sofa
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
science
sexy
show
sports
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
engagement
flowers
food
fruit
hat
line
perfume
translation
wine
baseball
chair
desk
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
print
school
sofa
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
engagement
flowers
food
fruit
hat
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
combs
counting
fishing
keyboard
makeup
microphones
mouse
pack
paper
photographs
print
school
sofa
sunglasses
trader
umbrella
underwear
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
ice
mouse
music
novel
red
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
engagement
flowers
food
fruit
hat
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
desk
dress
drug
dye
fanning
fitness
glasses
harvester
helmet
jewelry
knife
oil
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toys
camera
clock
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
deck
dress
drug
dye
fan
fitness
glasses
helmet
knife
oil
ornament
harvester
pan
flowers
food
fruit
hat
keyword
language
line
perfume
translation
wine
baseball
beauties
chair
cigarette
clothing
computer
cup
deck
dress
dye
fan
fitness
glasses
harvester
helmet
knife
oil
ornament
pan
pen
pet
slippers
snacks
socks
stone
toothpaste
toy
wine
camera
clock
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
counting
cup
deck
dress
drug
dye
fan
Fishing
fitness
flowers
food
fruit
glasses
harvester
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
line
makeup
microphones
mouse
ornament
oil
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
snacks
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
toy
translation
umbrella
underwear
wine
yoga
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
counting
cup
cycling
deck
dress
drug
fan
Fishing
flowers
food
fruit
hat
keyboard
Keyword
makeup
drug
dye
fitness
glasses
harvester
helmet
knife
line
microphones
mouse
oil
ornament
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
toy
translation
umbrella
underwear
wine
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
chair
cigarette
clothing
comb
computer
counting
cup
cycling
deck
dress
drug
dye
fan
Fishing
fitness
flowers
food
fruit
glasses
harvester
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
line
makeup
microphones
mouse
oil
ornament
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
snacks
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
toy
translation
umbrella
underwear
wine
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
counting
cup
cycling
deck
dress
drug
dye
fan
Fishing
fitness
flowers
food
fruit
glasses
harvester
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
language
line
makeup
microphones
mouse
oil
ornament
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
snacks
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
toy
umbrella
underwear
wine
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
counting
cup
cycling
dress
deck
drug
dye
fan
Fishing
fitness
flowers
food
fruit
glasses
harvester
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
line
makeup
microphones
mouse
ornament
pack
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
snacks
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
toy
translation
umbrella
underwear
wine
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
language
line
makeup
microphones
mouse
oil
ornament
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
slippers
snacks
socks
sofa
stone
sunglasses
toothpaste
toy
translation
umbrella
underwear
yoga
bag
chinese
fat
film
gaming
hot
mouse
music
wine
baby
hbo
ice
novel
red
rock
science
sexy
show
study
sports
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
basketball
beauties
counting
cup
cycling
dye
fitness
food
fruit
harvester
baseball
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
deck
dress
drug
fan
Fishing
flowers
glasses
hat
helmet
keyboard
Keyword
knife
language
line
makeup
microphones
mouse
oil
ornament
pack
pan
paper
perfume
pet
photographs
print
school
snacks
socks
sofa
sunglasses
toothpaste
slippers
stone
toy
translation
umbrella
underwear
wine
yoga
baby
bag
chinese
fat
film
gaming
hbo
hot
ice
mouse
music
novel
red
rock
science
sexy
show
sports
study
train
university
weight
wow
auto
book
care
clothes
desk
diplomacy
hospital
office
party
paypal
rock
shopping
sport
time
weddingdress
baseball
basketball
beauties
camera
chair
cigarette
clock
clothing
comb
computer
counting
cup
cycling
deck
dress
drug
dye
fan
Fishing
fitness
flowers
food
fruit
glasses
harvester

Zapisy na wydarzenia:www.zapisynds.pl

Radomska strona Narodowego Dnia Sportu

Miasto Radom

 

Adres: Sala Gimnastyczna Publicznego Gimnazjum Nr 10 Ul. Długojowska 6

Strona partnera: brak

 

Nazwa wydarzenia: Konkurs w strzelaniu z pistoletu laserowego

Numer na liście: 199

Data i godzina: 1 października 2016, 10:00-14:00

Dyscyplina sportowa: strzelectwo sportowe

Opis wydarzenia: W konkursie mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne. Zawody rozegrane zostaną na 6 stanowiskach strzelniczych. Planowany udział uczestników ok. 60 osób.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Borki

 

Adres: Borki

Strona partnera: www.portal.radombiega.pl

 

Nazwa wydarzenia: VIII GRAND PRIX RADOMIA – Biegiem po Borkach

Numer na liście: 607

Data i godzina: 2 października 2016, 9:00-14:00

Dyscyplina sportowa: biegi

Opis wydarzenia: PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 09.00 – otwarcie biura zawodów, 10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci 11.00 – start biegów dla dzieci 12.00 – start biegu kobiet 12.00 – zamknięcie listy startowej biegu mężczyzn 12.30 – start biegu mężczyzn 12.45 – wręczenie nagród biegów dzieci 13.30 – dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy 1. Biegi kobiet i mężczyzn. Dystanse: 2,5 ÷ 7 km – kobiety, 5 ÷ 10 km – mężczyźni 2. Biegi dla dzieci i młodzieży. Dystanse : od 100m przedszkolaki do ok.4km uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

Miasto Radom

 

Adres: Błonia przy Publicznym Gimnazjum nr 8 przy ul. Piastowska 17

Strona partnera: www.szsradom.pl

 

Nazwa wydarzenia: Indywidualne Biegi Przełajowe szs

Numer na liście: 608

Data i godzina: 30 września 2016, 10:00-14:00

Dyscyplina sportowa: biegi przełajowe

Opis wydarzenia: Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 6 biegów (kl. V-VI) – 4 biegi, gimnazjalne – 6 biegów (kl. I, II, III), W sumie 10 biegów. Szkoły podstawowe oraz dziewczęta szkół gimnazjalnych rywalizują na 800 metrów, natomiast chłopcy szkoły gimnazjalne – 1000 m

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Borki

 

Adres: Borki

Strona partnera: www.rtkkfradom.pl

 

Nazwa wydarzenia: Turniej siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn – kategoria open

Numer na liście: 609

Data i godzina: 2 października 2016, 10:00-14:00

Dyscyplina sportowa: bSiatkówka plażowa

Opis wydarzenia: Turniej siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn w kategorii open. Turniej rozegrany zostanie na dwóch boiska do siatkówki plażowej zlokalizowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Krasickiego 78 w Radomiu nad zalewem Borki. Dla najlepszych – ufundowane zostaną puchary (miejsca 1-3) w każdej z kategorii. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną oraz sędziowską.

 

Boisko sportowe Orlik PSP nr 15

Adres: ul. Kielecka 2/6

Strona partnera:  brak

Nazwa wydarzenia: TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Numer na liście: 610

Data i godzina: 2 października 2016, 10:00-15:00

Dyscyplina sportowa: piłka nożna

Opis wydarzenia: W turnieju wezmą udział drużyny chłopców szkół podstaowwych (klasy IV – VI). Turniej zorganizowany zostanie na boisku Orlik. Czas trwania meczu 2 x 15 minut, drużyny skladają się z 6 zawodników w polu + bramkarz. W sumie w drużyniemożna zgłosić max. 12 zawodników. W turnieju planowany jest udział 12 drużyn.