Regulamin NDS

Regulamin Narodowego Dnia Sportu

Narodowy Dzień Sportu (NDS) jest ogólnopolskim wydarzeniem prospołecznym organizowanym przez Fundację Zwalcz Nudę wspólnie z partnerami – instytucjami propagującymi sport. Celem nadrzędnym projektu jest popularyzacja powszechnego sportu amatorskiego.

Fundacja Zwalcz Nudę udostępnia Partnerom możliwość publikacja informacji na temat powstałych treningów. Za treningi odpowiadają Partnerzy – Fundacja Zwalcz Nudę nie jest ich organizatorem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu.

 

PARTNERZY

Partnerami NDS są firmy oraz organizacje, które swoją ofertą zachęcają do uprawiania sportów.

Aby stać się Parterem NDS należy zorganizować dowolne wydarzenie sportowe w dniu 7 października 2017 roku, z nieodpłatnym udziałem (lub przy wydarzeniach odpłatnych przygotować dla uczestników NDS konkretną ilośc nieodpłatnych miejsc) i przesłać formularz zgłoszeniowy z opisem wydarzenia.

Na stronie NDS od 30 czerwca 2017 będą sukcesywnie umieszczane wydarzenia organizowane przez Partnerów w zakładkach tematycznych– posortowane według miejscowości i dyscypliny sportowej.

W NDS jako Partner może wziąć udział każda placówka, która odeśle uzupełniony swoim wydarzeniem formularz i otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia. Aby stać się Partnerem wydarzenia należy zgłosić mailowo swoje uczestnictwo na adres: nds@zwalcznude.pl; po otrzymaniu opisu udziału i wybraniu odpowiedniego pakietu partnerskiego należy odesłać uzupełniony formularz.

Formularz jest też dostępny na stronie NDS w zakładce: „Strefa Prtnera”.Tu też zostały opisane pakiety umożliwiające przystapienie do projektu.

Wszyscy Partnerzy są zobowiązani do umieszczenia informacji w postaci plakatu na swoich stronach internetowych, stronach Facebook oraz w swoich placówkach. Plakat Partnerzy mogą osobiście odebrać z jednego z punktów ZwalczNude.pl lub samodzielnie wydrukować.

Zmiany danych lub opisu wydarzenia – partnerzy powinni zgłaszać na maila nds@zwalcznude.pl – będą one wprowadzane w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania

 

UCZESTNICY

Z uwagi na fakt, że większość wydarzeń ma ograniczenia ze względu na ilość osób, które mogą w nich uczestniczyć – uczestników prosimy o rejestrację. Zainteresowani powinni uzupełnić formularz rejestracyjny, do którego przekierowują opisy wydarzeń.

W NDS jako uczestnik może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia z opiekunem, która wcześniej zarejestruje swoją obecność przez stronę www.narodowydziensportu.pl i otrzyma potwierdzenie uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach – prosimy o napisanie maila na nds@zwalcznude.pl. Udział w wydarzeniach NDS jest bezpłatny.

Uczestnicy NDS wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych i otrzymywanie comiesięcznej informacji o najciekawszych wydarzeniach sportowych przygotowawanych przez Partnerów NDS oraz z zaproszeniem na kolejną edycję NDS 2018. Ponad to uczestnicy NDS zgłaszając swoje uczestnictwo, jednocześnie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz osób nieletnich będących pod ich opieką, przez organizatora.